Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Kohnstamm Instituut

Kohnstamm_logoHet Kohnstamm Instituut is een kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdzorg. Het instituut maakt sinds oktober 2009 deel uit van de UvA Holding. Het Kohnstamm Instituut is gespecialiseerd in opdrachtonderzoek en opereert zelfstandig op de markt van onderzoeksprojecten. Het Kohnstamm Instituut werkt voor een breed scala aan opdrachtgevers.

 

Kansen van kinderen en jongeren

Centrale doelstelling is het ontwikkelen en verspreiden van kennis op bovengenoemd onderzoeksdomein. Kernthema’s in het onderzoek zijn het bevorderen van kansen van kinderen en jongeren en het bevorderen van de kwaliteit van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdzorg. Onderzoek wordt gedaan vanuit een universitaire context. Wetenschappelijkheid, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid zijn centrale kenmerken en waar mogelijk wordt gestreefd naar een combinatie van toegepast en fundamenteel onderzoek. Daartoe wordt nauw samengewerkt met de Afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) van de Universiteit van Amsterdam.

 

Communicatie

Relevantie van onderzoek voor praktijk en beleid wordt van groot belang geacht. Het instituut ziet graag dat onderzoek een bijdrage levert aan het verhelderen en oplossen van maatschappelijke kwesties. Daarom wordt kennis actief verspreid via publicaties, lezingen, presentaties op conferenties, adviezen en bijdragen aan het maatschappelijk debat. Veel zorg wordt besteed aan de communicatie met de opdrachtgever in het onderzoek om afstemming en maatwerk te waarborgen.


Contactgegevens
Directie (algemeen): Jan Kramer
Directie (wetenschappelijk): Guuske Ledoux 
PR: Edith van Eck
 
Tel: 020 - 5251226
Fax: 020 - 5251227
secr@kohnstamm.uva.nl
www.kohnstamminstituut.uva.nl
Postbus 94208
1090 GE  Amsterdam
 Terug
Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin