Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Woonwensonderzoek Amersfoort

30 junWonenWoningbouwvereniging de Alliantie overwoog om in Amersfoort drie complexen met tweekamerwoningen te verbeteren en te verduurzamen, of om deze te vervangen door nieuwbouw. In lijn met het Sociaal Statuut Amersfoort 2014-2018 dient hiervoor middels huisbezoeken een peiling uitgevoerd te worden onder de huurders om het draagvlak voor de sloop- of vernieuwingsplannen te inventariseren. Regioplan voerde deze peiling uit en legde de woonwensen van de huurders naast de plannen van de woningcorporatie om inzichtelijk te maken of er genoeg draagvlak is voor de plannen, of onder welke voorwaarden er genoeg draagvlak kan worden gevonden.

Meer informatie


VBO lid: Regioplan


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin