Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Woningmarktonderzoek werkgebied De Kernen

06 decWonenIn opdracht van Woonstichting De Kernen en de gemeenten West Maas en Waal, Druten en Wijchen heeft RIGO een woningmarktonderzoek uitgevoerd in 15 kernen in de hiervoor genoemde gemeenten.

Het ‘Woningmarktonderzoek werkgebied De Kernen’ biedt inzicht in de huidige woningvoorraad en de huidige bevolkingsopbouw in de gemeenten in het onderzoeksgebied. Daarnaast geeft het onderzoek antwoord op de volgende drie vragen:

• Hoe ontwikkelt de omvang van doelgroepen, gespecificeerd naar leeftijd, huishoudentype en inkomensklassen zich?
• Hoe ontwikkelt de vraag naar sociale huur-, markthuur- en koopwoningen zich?
• In hoeverre sluit de woningvoorraad (huur en koop) aan bij de (toekomstige) vraag?  En wat zijn de belangrijkste opgaven, gespecificeerd naar eigendom, woningtype en prijsklassen?

Meer informatieVBO lid: RIGO


Terug
Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin