Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Welke factoren dragen bij aan een gering aandeel zittenblijvers?

31 oktOnderwijsZittenblijven heeft voor de meeste leerlingen geen positief effect. De VO-Raad wilde daarom graag van scholen met een laag aandeel zittenblijvers weten welke strategieën zij hanteren om het zittenblijversaandeel laag te houden. Regioplan heeft dit via een bestandsanalyse, een enquête onder scholen met een laag aandeel zittenblijvers en verdiepende interviews in kaart gebracht. De VO-Raad gebruikt de uitkomsten van het onderzoek in het beleid om zittenblijven tegen te gaan.

Meer informatie


VBO lid: Regioplan


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin