Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Vertrouwen in decentralisaties sociaal domein iets gestegen

20 aprBestuur, Sociaal beleid, Zorg & Welzijn

Het vertrouwen in de decentralisaties maatschappelijke ondersteuning, ouderenzorg en jeugdhulp neemt licht toe, maar bijna de helft van de Nederlanders is nog steeds sceptisch. De waardering voor de jeugdhulp en die voor de sociale wijkteams is het afgelopen jaar afgenomen.


Vierde grootschalige meting naar ervaringen in het sociaal domein.
Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research. I&O Research deed voor de vierde keer grootschalig onderzoek naar de beleving van het sociaal domein voor en na de decentralisaties Wmo, jeugdhulp en Participatiewet.


Doel van het langlopende onderzoek is het in kaart brengen en in de tijd volgen van het effect van de decentralisaties op de waardering van de geboden zorg en ondersteuning. Ook het vertrouwen dat de decentralisaties op termijn betere zorg brengen wordt in het onderzoek meegenomen.

Meer informatie


VBO lid: I&O Research


Terug
Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin