Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Uitbreiding van het aantal scholen dat mag afwijken van wet- en regelgeving

31 janOnderwijsHet Experiment Regelluwe scholen biedt excellente scholen sinds 2016 de mogelijkheid af te wijken van bepalingen uit de Wet op het primair onderwijs of de Wet op het voortgezet onderwijs. Twee voorbeelden van afwijkingen waar deze scholen mee gestart zijn, zijn het verminderen van instroommomenten voor kleuters in de basisschool en het afnemen van deelexamens op de middelbare school. Onderwijsminister Arie Slob kiest ervoor om meer scholen de mogelijkheid te geven af te wijken van wet- en regelgeving.

Op basis van het onderzoek, uitgevoerd door Kohnstamm Instituut en Oberon in opdracht van het ministerie van OCW, heeft de minister twee onderwerpen gekozen om regels aan te gaan passen voor alle scholen. De minister kiest er verder voor om het experiment te verbreden naar meer scholen in het po en vo.

In de monitoring besteden de onderzoekers aandacht aan de ervaring van deze nieuwe scholen en de gevolgen van het experiment op hun schoolorganisatie.

Meer informatie


VBO leden: Kohnstamm Instituut, Oberon


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin