Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

15 julFinancieel, Overheid, Werk & InkomenCebeon heeft voor het WODC een kostprijsonderzoek verricht van de handelingen die deurwaarders uitvoeren om vorderingen te innen bij schuldenaren. Voor deze ambtshandelingen zijn tarieven vastgelegd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag), die voor het laatst zijn vastgesteld in 2001 en sindsdien zijn geïndexeerd. Sinds 2001 is er veel veranderd in de deurwaarderspraktijk door marktwerking, ICT-ontwikkelingen en regelgeving. Cebeon heeft getoetst of de tarieven van een aantal veelvoorkomende ambtshandelingen nog in verhouding staan tot de huidige integrale kostprijs.

Op basis van dit toetsende onderzoek wordt geconcludeerd dat de tariefstructuur aan herwaardering toe is en bovendien frequenter dient te worden gevolgd. Het onderzoek is aan de Tweede Kamer aangeboden.

Meer informatie


VBO lid: Cebeon


Terug
Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin