Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Samenwerken met sleutelfiguren bij het tegengaan van radicalisering

30 novGemeentebeleid, Integratie en diversiteit, VeiligheidEen onderzoek in de regio Gelderland-Zuid

Het Verwey-Jonker Instituut deed binnen drie gemeenten in de regio Gelderland-Zuid onderzoek naar de samenwerking met sleutelfiguren bij het tegengaan van radicalisering. Dit zijn personen met gezag en/of een goede informatiepositie binnen lokale gemeenschappen. De onderzochte gemeenten werken al in meer of mindere mate samen met deze personen. Maar hoe verloopt die samenwerking en waar liggen nog kansen voor een intensivering van de samenwerking?

Deze rapportage geeft inzicht in hoe de huidige samenwerking met sleutelfiguren verloopt, wat succesfactoren zijn en waar nog kansen liggen voor een intensivering van de samenwerking. Tot slot biedt het rapport een aantal aanbevelingen op basis van de verbeterpunten die in alle drie de gemeenten naar voren zijn gebracht.

Meer informatie


VBO lid: Verwey-Jonker Instituut


Terug
Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin