Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Samen leraren opleiden: meer oog voor kennisdeling in de regio

31 janOnderwijsVerspreid over Nederland zijn er tientallen partnerschappen tussen lerarenopleidingen en scholen. Deze zogeheten opleidingsscholen dragen zorg voor een goede kwaliteit van de begeleiding van leraren-in-opleiding. Niet alle scholen zijn aangesloten bij zo’n partnerschap. Kennis en expertise uit de opleidingsscholen bereikt maar mondjesmaat andere scholen in de regio, zo blijkt uit een verkennend onderzoek.

Het Steunpunt Opleidingsscholen VO-raad en het ministerie van OCW zoeken nieuwe manieren om leraren-in-opleiding die niet op een opleidingsschool stage lopen, ook te laten profiteren van de kennis en inzichten die zijn opgedaan in opleidingsscholen. Opleidingsscholen zijn partnerschappen tussen lerarenopleidingen en scholen op het vlak van opleiden-in-de-school. Uit het verkennend onderzoek onder sleutelpersonen van zes van dit soort partnerschappen komt naar voren dat zij weinig actief kennis delen met scholen die niet zijn aangesloten bij hun partnerschap.

Meer informatie


VBO lid: Kohnstamm Instituut


Terug
Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin