Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Ronde Tafel-bijeenkomst Energietransitie Binnenvaart 2018-2030

09 mrtMilieu/Klimaat, Mobiliteit en transportHet ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseerde op 8 maart samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Panteia een Ronde Tafel-bijeenkomst in Zoetermeer, met als onderwerp de energietransitie binnenvaart 2018-2030.

Centraal stond de vraag hoe we het innovatievermogen van de sector kunnen versterken met als doel een binnenvaartsector die in 2050 klimaatneutraal en emissievrij is. Tussendoel voor 2030 is dat de broeikasgasemissies (met name CO2) worden teruggebracht van 2,1 Mton naar 1,7 Mton per jaar.

Het programma bood onder meer de presentatie van recente studies door RVO (innovatiestructuuranalyse) en Panteia (transitie- en rekenmodel binnenvaart). Tijdens break-out sessies gingen de deelnemers zelf aan de slag met het aanleveren van bouwstenen voor het beoogde programma energietransitie binnenvaart. Er vonden vijf break-out sessies plaats: Doorontwikkeling van de Green Awards, Energiebesparing zichtbaar: Meten aan de pijp, Transitiespoor batterij-elektrisch, Transitiespoor waterstof-elektrisch en Transitiespoor retrofit-biobrandstoffen.

De bijeenkomst bouwde voort op de uitkomsten en inzichten van het symposium dat plaatsvond op 8 februari over de financiering van de vergroening van de binnenvaart.

Meer informatieVBO lid: Panteia


Terug
Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin