Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Registratie van specialisten in de zorg

09 mrtZorg & WelzijnPanteia evalueerde voor het ministerie van VWS de registrerende taken van de registratiecommissies, door de werkwijze in kaart te brengen en inzicht te verkrijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de registratiecommissies. De conclusie van het rapport is dat de doelen van de registratiecommissies worden gerealiseerd en huidige inzet van de registratiecommissies doeltreffend en doelmatig is.

Het evaluatierapport is op 24 mei 2017 naar de Tweede Kamer verzonden. De aanbevelingen van het onderzoek zijn sindsdien door het ministerie besproken met de registratiecommissies en veldpartijen. Uit deze gesprekken bleek dat de registratiecommissies actief aan de slag zijn gegaan met de aanbevelingen uit de evaluatie. De stand van zaken is op 26 februari 2018 door minister Bruins beschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer informatie


VBO lid: Panteia


Terug
Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin