Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Regeldruk en de Regeldrukagenda

19 janBestuur, Onderwijs

Regioplan voerde in opdracht van het ministerie van OCW een onderzoek uit ter evaluatie van de Regeldrukagenda. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het door NRO gefinancierde project 'Regulering, regeldruk en ruimte voor sturing in het onderwijs' van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de VU Amsterdam.

Meer informatie


VBO lid: Regioplan


Terug
Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin