Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen in Amsterdam en Diemen

08 mrtOnderwijs, Zorg & Welzijn

Hoogbegaafde leerlingen hebben uiteenlopende ondersteuningsbehoeften, onafhankelijk van de aanwezigheid van leer-, gedrags- of psychische problemen. Leerlingen krijgen passend aanbod binnen de normale klas, in een binnenschoolse of bovenschoolse plusklas, of in een voltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen.

Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsaanbod, ook hoogbegaafde leerlingen. In dit onderzoek in opdracht van het samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen is onderzocht hoeveel hoogbegaafde leerlingen met leer-, gedrags- of psychische problemen er zijn, welke onderwijsbehoeften hoogbegaafde leerlingen hebben, en welk onderwijsaanbod hoogbegaafde leerlingen in het primair onderwijs krijgen.

Meer informatieVBO lid: Kohnstamm Instituut


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin