Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Nederlanders hechten aan Zwarte Piet, maar meningen verschuiven

02 decIntegratie en diversiteit
Ongemakkelijke discussie over Zwarte Piet lijkt maatschappelijk effect te hebben
Ook dit jaar is de discussie over uiterlijk en kleur van Zwarte Piet weer heftig. Een ruime meerderheid van de Nederlanders (68%) vindt het niet terecht dat deze discussie gevoerd wordt, 30 procent vindt de discussie wel terecht. Ten opzichte van 2016 is dit een duidelijke verschuiving: toen vond 80 procent de maatschappelijke discussie onterecht en 19 procent terecht.
Hoger opgeleiden zijn bijna geheel verantwoordelijk voor deze verandering: van hen vindt nu 50 procent terecht dat hier discussie over is, terwijl dat in 2016 nog 36 procent was. 

Meer informatie


VBO lid: I&O Research


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin