Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Leefbaarometer 2016!

14 decLeefbaarheidIedere twee jaar wordt op de site www.leefbaarometer.nl een nieuwe meting toegevoegd. Recent is daar de 2016-meting aan toegevoegd. Dat betekent dat nu leefbaarheidsgegevens van 1998 tot en met 2016 beschikbaar zijn.

De Leefbaarometer is een instrument dat op het laagst mogelijke schaalniveau een nauwkeurige inschatting van de leefbaarheid maakt. Met het zogenaamde gridniveau ontstaat tot op het niveau van straten een beeld van hoe het met de leefbaarheid is gesteld. Zo wordt snel duidelijk welke delen van Nederland te maken hebben met leefbaarheidsproblemen of waar de leefbaarheid juist zeer goed is.

Nieuw: Leefbaarheidsachteruitgang (vroeg)tijdig zien aankomen?

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in samenwerking met de onderzoeksbureaus RIGO en Atlas voor Gemeenten, de regio’s Noord Limburg en Drechtsteden, en de gemeente Almere een analyse-instrument ontwikkeld om een eventuele verslechtering van de leefbaarheid in wijken en buurten in een vroeg stadium te herkennen.


Meer informatie


VBO lid: RIGO


Terug
Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin