Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Kleuterbouwverlenging voorkomen

29 sepOnderwijsEen handreiking voor scholen

De brochure met informatie om het zittenblijven in de kleutergroep tegen te gaan, is ontwikkeld in het kader van het project ’Doorstroom van kleuters' van het ministerie van OCW en de PO-Raad, dat bedoeld is om basisscholen te ondersteunen bij het beter inrichten van de overgang van groep 2 naar groep 3.

De onderzoeksinstituten Kohnstamm Instituut, ITS en Oberon ontsloten in het kader van dit project de beschikbare kennis over zittenblijven en het voorkomen hiervan in de kleutergroepen. Deze kennis is in de vorm van een brochure toegankelijk gemaakt voor schoolbesturen en scholen. De brochure geeft handreikingen voor het nemen van onderbouwde beslissingen over kleuterbouwverlenging en geeft voorbeelden van maatregelen en werkwijzen waarmee kleuterbouwverlenging mogelijk voorkomen kan worden.

Opdrachtgever van het onderzoek is het ministerie van OCW.

Meer informatie


VBO leden: Kohnstamm Instituut, Oberon


Terug
Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin