Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Gaten dichten in Haaglanden

29 meiGemeentebeleid, Sociaal beleid, Wonen

Onderzoek en advies m.b.t. de ontwikkeling van de sociale huurvoorraad in de Haaglanden-gemeenten naar aanleiding van de scheidingsvoorstellen DAEB - niet-DAEB van Vestia en de andere in Haaglanden actieve corporaties.

Aanleiding tot het onderzoek en advies is het besluit van Vestia om – vanwege haar wankele financiële positie – een groot deel van haar portefeuille naar het niet-DAEB deel van haar woningvoorraad over te hevelen met de intentie om deze voorraad te verkopen of commercieel te verhuren. Dit scheidingsvoorstel DAEB – niet-DAEB betreft ook haar portefeuille in de regio Haaglanden. Snel werd duidelijk dat ook andere corporaties in Haaglanden grote delen van de voorraad in het niet-DAEB-segment hebben ondergebracht. 

De scheidingsvoorstellen hebben grote consequenties voor de sociale huurvoorraad: een aanzienlijke afname die tevens ongelijk verdeeld is over Haaglanden. De bestuurders in Haaglanden (de bestuurlijke tafel Wonen) willen echter (blijven) vasthouden aan het principe van een ongedeelde regio; de kwestie vraagt daarom de inzet van alle betrokken gemeenten en corporaties. Om die reden hebben de bestuurders het voornemen geuit om oplossingen te ontwikkelen in nauwe samenspraak met en met medewerking van alle gemeenten en corporaties in Haaglanden. 

Een issueteam bestaande uit 5 gemeentelijke beleidsmedewerkers geeft leiding aan dit proces. RIGO is als extern onderzoeker en adviseur bij het issueteam betrokken. 

Momenteel is fase 2 van dit proces afgerond.

Meer informatie


VBO lid: RIGO


Terug
Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin