Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

GGZ-zorg voor veteranen

18 decFinancieel, Wet- en regelgeving, Zorg & WelzijnInzichtelijk maken van het wettelijk kader en het in kaart brengen van de meerkosten, passende financiering, bekostiging en contractering.

In opdracht van het Ministerie van Defensie voerde DSP-groep in samenwerking met Strategies in Regulated Markets (SiRM) onderzoek uit naar de vraag op welke manier de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg (GGZ) aan (post actieve) veteranen structureel kan worden gefinancierd. De achtergrond van dit onderzoek is dat de overheid een bijzondere zorgplicht heeft voor veteranen. In 2007 is in dit kader het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) opgericht, zodat veteranen die geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben als gevolg van hun dienst adequate zorg ontvangen.

Meer informatie


VBO lid: DSP-groep


Terug
Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin