Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Evaluatie Regionaal Transitiearrangement Jeugd regio Rijnmond

17 augGemeentebeleid, JeugdIn Rijnmond is de overdracht van jeugdzorgtaken naar gemeenten goed verlopen. Dat blijkt uit een evaluatie die Cebeon samen met Regioplan heeft uitgevoerd.

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, van gedwongen kader (jeugdbescherming/jeugdreclassering) tot opvoedingsvoorlichting aan ouders die een extra steuntje nodig hebben. Om de bestaande jeugdzorgtaken goed te kunnen uitvoeren, zijn overal regionale transitiearrangementen (RTA’s) opgesteld waarin transitie- en transformatiedoelen zijn afgesproken tussen gemeenten en aanbieders. In opdracht van de Gemeenschappelijke regeling Jeugdzorg Rijnmond heeft Cebeon het RTA Rijnmond geëvalueerd.

De evaluatie heeft een vervolg gekregen in een verdiepend traject waarin Regioplan en Cebeon samen met gemeenten, aanbieders en andere partijen in de regio een gemeenschappelijke transformatie-agenda helpen ontwikkelen.

Meer informatie


VBO leden: Cebeon, Regioplan


Terug
Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin