Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Effectiviteit interventies Radicalisering

01 meiIntegratie en diversiteit, Veiligheid
Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) en Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) hebben interventieprogramma’s ontwikkeld om radicalisering binnen de eigen gemeenschappen tegen te gaan en te voorkomen. De organisaties organiseren onder andere bijeenkomsten en trainingen voor ouders, imams en sleutelpersonen.

In opdracht van het ministerie van SZW heeft Regioplan onderzocht in hoeverre de interventies van SMN, IOT en CMO effect hebben op het tegengaan van radicalisering. De interventies hebben vooral effect op het gebied van kennis en bewustwording. Op het niveau van gedrag zijn minder effecten zichtbaar.

Meer informatieVBO lid: Regioplan


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin