Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Een gezamenlijk landelijk data-analysesysteem?

10 julMobiliteit en transport, VeiligheidVervolgonderzoek naar een landelijk data-analysesysteem voor openbaar vervoer en politie

In opdracht van het ministerie van IenW heeft DSP-groep een verdiepend onderzoek verricht naar een landelijk data-analysesysteem voor openbaar vervoerders en politie. Van verschillende kanten werd het vraagstuk belicht: Hoe kan dergelijk systeem eruit zien om te komen tot een verbetering van sociale veiligheid? Hoe wenselijk is dergelijk systeem volgens stakeholders? Als er tot een landelijk systeem wordt besloten, wat zijn mogelijke uitvoeringsimplicaties? Wat zijn mogelijke alternatieven?

Meer informatie


VBO lid: DSP-groep


Terug
Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin