Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Actieplan verbetering feitenonderzoek jeugdbeschermingsketen

09 julJeugd, Veiligheid

Respect voor kind, ouder en professional

Feitenonderzoek in de jeugdbescherming wordt heel vaak wel, maar nog niet altijd zorgvuldig genoeg uitgevoerd. Dat moet en kan beter, zeker omdat het in de jeugdbescherming kan gaan om verstrekkende ingrepen voor kinderen én ouders.

Daarom hebben Jeugdzorg Nederland (JN) namens de Gecertificeerde Instellingen (GI), de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), en het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (VT) namens Veilig Thuis, in nauwe samenwerking met LOC Zeggenschap in de Zorg (LOC) gezamenlijk een actieplan opgesteld. DSP-groep nam de rol van penvoerder op zich.

Meer informatieVBO lid: DSP-groep


Terug
Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin