Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Woningbehoefteonderzoek gemeente Veere

04 oktWonen

In opdracht van de gemeente Veere en woningcorporatie Zeeuwland heeft RIGO de ontwikkeling van de bevolking en de woningbehoefte onderzocht in de kernen van de gemeente Veere.

Gemeente Veere voert op het vlak van de woningbouw al jaren een beleid voor een beperkte groei. Met dit beleid wil men inspelen op de veranderende woningbehoefte van haar eigen inwoners. RIGO heeft onderzocht in welke richting de behoefte zich ontwikkelt, als onderbouwing voor het toekomstig beleid van de gemeente Veere. Woningcorporatie Zeeuwland heeft het onderzoek als input gebruikt voor de herijking van haar portefeuillestrategie. 

Meer informatie


VBO lid: RIGO


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin