Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

De school als professionele leergemeenschap

24 augOnderwijs, Werk & InkomenDraagvlak, leiderschap en personeelsbeleid als sleutelfactoren voor de school als professionele leergemeenschap.

Hoe kun je bouwen aan de school als professionele leergemeenschap (PLG)? Veertien scholen in het voortgezet onderwijs laten zien hoe  leraren meer gaan leren van en met elkaar. Er is geen blauwdruk voor een ontwikkeling richting PLG. Wel zijn er sleutelfactoren: stimulerend en faciliterend leiderschap en personeelsbeleid en het creëren van draagvlak onder leraren.

Onderzoekers van het Kohnstamm Instituut en het ICLON (Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing van de Universiteit Leiden) hebben 14 scholen gevolgd in hun ontwikkeling tot PLG.  Dit gebeurde onder meer door het houden van interviews en focusgroep gesprekken. De scholen ontvingen subsidie voor drie jaar om zich verder te ontwikkelen als professionele leergemeenschap. Met behulp van de scan School als PLG, een vragenlijst die is ontworpen in dit project, werden huidige situatie en ambities richting PLG in kaart gebracht. De scholen kregen begeleiding door een projectleider vanuit de Onderwijscoöperatie en de VO-raad.

Dit onderzoek is (mede) gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Meer informatie


VBO lid: Kohnstamm Instituut


Terug
Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin