Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Gelijke kansen en OAB

09 okt 10:00Utrecht - Na het volgen van deze cursus heeft u beter zicht op de mogelijkheden voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid en het Gelijke Kansen Beleid (en de mogelijke relatie tussen beiden).

Al ruim 15 jaar wordt in Nederland werk gemaakt van het wegwerken van onderwijsachterstanden, met het accent op jonge kinderen (2-6 jaar). Sinds 2 jaar is vanuit het Rijk onder de noemer Gelijke Kansen aandacht voor kinderen vanaf circa 8 jaar tot aan het einde van de schoolcarrière. Gelijke Kansen betekent dat kinderen met in aanleg dezelfde potentie ook dezelfde schoolloopbaan zouden moeten kunnen doorlopen, ongeacht de thuissituatie en omgeving.

Beide beleidsterreinen vragen vanaf 2018 om een gemeentelijke vertaalslag. Het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) omdat vanaf 2019 er een nieuwe beleidsperiode aanbreekt met een andere verdeling van de middelen. En ook met nieuwe eisen, zoals een minimum van 16 uur voorschoolse educatie, zoals recent is aangekondigd door het kabinet Rutte III. Ook het Gelijke Kansen beleid vraagt om een lokale vertaling van de landelijke impulsen: hoe wordt er binnen uw gemeente aandacht geschonken aan dit beleid?

Tijdens deze module staan wij onder andere stil bij mogelijke beleidsaanpassingen die deze ontwikkelingen vragen. Welke effecten hebben de ontwikkelingen bijvoorbeeld op de doelgroepdefinitie, de subsidieregeling VVE, de doorgaande lijn voor- naar vroegschools, de kwaliteitseisen en de gemeentelijke monitoring van kwaliteit en opbrengsten?


Meer informatie


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin