Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

De juridische aspecten van privacy en onderzoek

13 febAmsterdam - Cursusdag van MOA

Er gelden steeds meer (strengere) regels met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens. Zo treedt in 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Die verordening stelt meer en specifiekere eisen aan de rechtmatige omgang met persoonsgegevens. Tijdens deze cursusdag zal worden ingegaan op juridische aspecten die meer en meer onderdeel gaan uitmaken van een integere omgang met persoonsgegevens van opdrachtgevers en (eigen) panels, bij onderzoek.

We bespreken behalve de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook de Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens. We kijken naar welke impact deze regelgeving heeft op het doen van onderzoek en er worden praktische handvatten geboden om binnen uw eigen organisatie om te gaan met de nieuwe eisen.

VBO-leden kunnen deelnemen tegen gereduceerd tarief.

Meer informatieTerug
Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin