Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Onderzoeken

Budgetrecht Gemeente Schagen

30 apr 2017Wet- en regelgevingRegioplan en Cebeon hebben onderzoek gedaan naar het handelen van het college van de gemeente Schagen bij twee casussen binnen de financiële en juridische kaders. Lees verder » VBO leden: Cebeon, Regioplan
 

Rekenkameronderzoek naar het Slot Schagen

30 apr 2017BestuurRegioplan en Cebeon hebben onderzoek gedaan naar de naleving van afspraken Lees verder » VBO leden: Cebeon, Regioplan
 

Evaluatie Regionaal Transitiearrangement Jeugd regio Rijnmond

17 aug 2016Gemeentebeleid, JeugdIn Rijnmond is de overdracht van jeugdzorgtaken naar gemeenten goed verlopen. Dat blijkt uit een evaluatie die Cebeon samen met Regioplan heeft uitgevoerd. Lees verder » VBO leden: Cebeon, Regioplan
 

Tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

15 jul 2016Financieel, Overheid, Werk & InkomenCebeon heeft voor het WODC een kostprijsonderzoek verricht van de handelingen die deurwaarders uitvoeren om vorderingen te innen bij schuldenaren. Lees verder » VBO lid: Cebeon
 

Referentiebudgetten Amsterdam

13 jul 2016Financieel, GemeentebeleidCebeon heeft de referentiebudgetten voor Amsterdam onderzocht voor onderwijshuisvesting en openbare ruimte en groen. Lees verder » VBO lid: Cebeon
 

Onderzoek kosten referendum

17 jun 2016Financieel, OverheidCebeon en Regioplan hebben een evaluatie uitgevoerd van de kosten voor gemeenten voor de organisatie en uitvoering van het referendum en de effecten van kostenbesparende maatregelen. Lees verder » VBO leden: Cebeon, Regioplan
 

Evaluatie kosten toezicht en handhaving in de kinderopvang 2014

11 dec 2015JeugdIn opdracht van het ministerie van SZW heeft Cebeon, in samenwerking met Regioplan, onderzoek verricht naar de kosten voor toezicht en handhaving in de kinderopvang door gemeenten en GGD’en. Lees verder » VBO leden: Cebeon, Regioplan
 

Evaluatie specifieke uitkering en gemeentelijk beleid inzake onderwijsachterstanden

15 jul 2015Jeugd, OnderwijsCebeon en Regioplan hebben gezamenlijk de besteding van deze geoormerkte uitkering onderzocht. Lees verder » VBO leden: Cebeon, Regioplan
 

Groot onderhoud VHROSV Gemeentefonds

25 mrt 2015Financieel, Gemeentebeleid, Ruimtelijke OrdeningHet cluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) in het gemeentefonds is door Cebeon onderzocht op volume en verdeling. Lees verder » VBO lid: Cebeon
 

Groot onderhoud brandweer Gemeentefonds en BDuR

19 mrt 2015Financieel, Gemeentebeleid, VeiligheidHet onderdeel brandweer en rampenbestrijding in het gemeentefonds is door Cebeon onderzocht op volume en verdeling. Lees verder » VBO lid: Cebeon
 
     Pagina 1 van 2     Laatste


Terug
Copyright © 2012 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin